Ljosland, Pål Edvard ×
1 result
  1. Den norske oljen i lærebøkene

    Ljosland, Pål Edvard ()

    Denne oppgaven er en kvalitativ innholdsanalyse av fem ulike læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. Bøkene som analyseres er skrevet fra 1976-2008. Oppgaven undersøker hvordan den norske oljen blir presentert gjennom disse og hvordan denne fremstillingen har endret seg de siste 40 årene. Op