SAM - Student theses ×
456 results
  1. Pushvarslerne - En casestudie av VG og TV2s bruk av pushvarsling

    Andersen, Kristian Müller ()

    Denne oppgaven tar for seg VG og TV2s strategier og bruk av pushvarsling. Gjennom intervjuer, presentasjon og analyse forsøker denne studien å avdekke hva planen for bruken av pushvarsling er, og hvordan planen samstemmer med bruken. Mangelen på en definert strategi kan se ut til å være den gje

  2. Seleksjonsprosessens fallgruver i offentlige organisasjoner

    Ibraimi, Arigona, Meskini, Tasnim ()

    Denne oppgave handler om fallgruver i seleksjonsprosessen, hovedsakelig intervjuprosessen. Problemstillingen vår er «Hvilke fallgruver kan oppstå i seleksjonsprosessen, og hvilke tiltak gjør offentlige organisasjoner for å unngå dette». Dette temaet var interessant for oss, og mulighet til å