TKD - Student theses ×
62 results
 1. Renovering av næringsbyggbygg mot lavenergi : energimerke, valg av tekniske systemer og testing av ulike isolasjonsløsninger

  Erstad, Mathias Spolén, Nystrøm, Lars Kristian, Østevik, Stian ()

  I denne rapporten er det sett på muligheten for å oppgradere et eldre næringsbygg mot et lavenergibygg. Dette ble gjort ved å lage tre scenarioer med ulike løsninger for å redusere energibruken. For å kunne anbefale isolasjonsløsninger ble det utført tester i inneklimalaboratoriet. Testene

 2. Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll

  Sørlie, Julie, Ullah, Samee, Hamang, Kristian, Jarnskjold, Nils M Tobias ()

  Oppgaven ”Effektene av obligatorisk uavhengig kontroll” har hovedfokus på å kartlegge hvilke ringvirkninger den nye loven om uavhengig kontroll fører til hos private og offentlige aktører, samt se på muligheten for implementering av digitale verktøy for å effektivisere kontrollen. I start

 3. Prosjekteringsprosess ved ombyggingsprosjekter

  Belibi, André Ulrich, Haile, Mathiewos Raesu, Ghebreselasie, Hanibal Muruts ()

  Dette prosjektet handler om å undersøke hva som er dagens utfordringer ved prosjekteringsprosesser i ombyggingsoppdrag i byggebransjen, og komme med forslag til hvordan disse prosessene kan forbedres. Ved å gjennomføre oppgaven vil gruppemedlemmene få økt kunnskap om hvordan prosjekteringsarbe

 4. Fungerer isolatene på Ullevål sykehus slik de skal?

  Toppe, Karoline, Neegaard, Camilla ()

  Målet med oppgaven var å undersøke om fire tilfeldig utvalgte isolat på Ullevål sykehus hindret smitte som de skulle og samtidig hadde et godt inneklima for pasienten. Isolatene lå i to ulike bygg, på barnesenteret og i medisinsk bygg. For å nå målet ble det gjort befaringer, målinger og

 5. Statisk vurdering av utvalgte dekker i Hamar kulturhus

  Gundersen, Kristoffer, Schonhowd, Emil, Tosterud, Jens Kristian ()

  Vi har gjennom FEM-programmet Autodesk Robot utført en tredjepartskontroll av utvalgte dekker i Hamar kulturhus. Bakgrunnen for dette er at det i ettertid er målt større deformasjoner enn beregnet i noen områder. Her viste våre resultater store likheter med Norconsults beregninger, noe som tyde

 6. Hva skjer med ventilasjonens effektivitet?

  Bakken, Geir Atle ()

  Under samtale med Thor Presthus ble det stilt spørsmål om hans erfaringsbaserte styring av ventilasjonsanlegget var effektiv og oppnådde et godt inneklima. For å vurdere ventilasjonsanleggets effektivitet ble det utført sporgass og temperaturmålinger med forskjellige tilluftstemperaturer og lu

 7. Utvikling og implementering av varmepumpemodell i energiberegnings programmet TEK-sjekk Energi og lønnsomhetsvurdering av solfangeranlegg

  Halvorsen, Henriette, Valdemarsson, Teresa, Skregelid, Stine Lise F., Veddeng, Ingvild ()

  I oppgaven utprøves programmet TEK-sjekk Energi til energiberegning av Miljøhuset GK mot passivhus-standard. I den forbindelse utføres det en COP-analyse med beregningsmetodene for aktuelle varmepumpers effektfaktor; Schild-Gordon-Ng, Carnot COP. Resultatene av analysen belyser størst samsvarigh

 8. Etteroppspent lokk-konstruksjon over Gjøvikbanen

  Romsås, Håvard Einbu, Sandli, Rune ()

  På Etterstad i Oslo skal det oppføres et forretningsbygg over jernbanen. Løsningen er å heise på plass 16 meter lange omvendte T-elementer og bruke disse som forskaling for en etteroppspent lokkonstruksjon. Et spennkabelsystem i plasstøpen mellom elementene spennes opp trinnvis etter hvert som

 9. Flomveier og LOD-tiltak for overvannshåndtering i Oslo

  Madsen, Simen Ellingsen, Martinsen, Jon Eirik, Mittet, Jonas Staven ()

  Dette er et avsluttende prosjekt i forbindelse med ingeniørstudiet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og er utarbeidet i samarbeid med Vann- og Avløpsetaten i Oslo kommune. Rapporten tar for seg flomveier, tiltak for håndtering av overvann tilknyttet flomveiene og forslag til et egendefine

 10. Undersøkelse av samtidig termisk komfort og dagslys i skole med passivhus-standard. Vurderinger av funn i forhold til energi

  Amgaisi, Fatima Zahra, Cabanis, Irene Bekkevold, Persson, Marie Grimstvedt ()

  Det har i denne rapporten blitt undersøkt lysforhold, termiske forhold og energibruk ved målinger og simulering i et klasserom på skole med passivhus-standard. Fokuset har vært på variasjoner i dybden av rommet. Målingene skjedde i henholdsvis februar og april 2012, og simuleringer ble gjort i

 11. Bruk av droner i vegprosjekter

  Engebretsen, Nikolai S., Holter, Ida H., Søråsen, Rudi A. ()

  Rapporten tar for seg hvordan masseberegninger kan gjennomføres ved bruk av droner, og om de kan benyttes til dokumentasjon og oppfølging. Det er også sett på hvordan droner kan benyttes for å samle inn grunnlagsdata til prosjektering. Rapporten inneholder intervjuer og et forsøk med massebere

 12. Effektiviteten av ulike stålvindkryss for å motstå seismiske laster i DCM

  Andreassen, Einav Graidy, Grøndahl, Anders Johan, Saade, Ahmad Samah ()

  Denne bacheloroppgaven presenterer numeriske simuleringer av seismiske laster i stålkonstruksjoner med stålavstivningssystemer i henhold til NS-EN 1998-1. Hensikten med oppgaven var å vurdere effektiviteten av eksentriske- og konsentriske stålavstivninger til å absorbere seismiske laster. Det b

 13. Ingeniør Lages gassturbin

  Håheim, Fredrik, Mir, Imran, Svenn, Greger ()

  Før oppgavens start, satte vi oss mål mål om å forstå gassturbinens virkemåte, gjøre en forenklet termodynamisk analyse av gassturbinen, undersøke hva som er spesielt med Lages gassturbin, og hvordan disse egenskapene vil påvirke den termodynamiske virkningsgraden. Vi har sett på en ideell

 14. Et nyskapende og praktisk undervisningsopplegg for varmepumper

  Helstrup, Anders, Bolstad, Ole A., Aw-Abdi, Mohamed ()

  Hensikten med hovedprosjektet var å optimalisere varmepumpeundervisningen for førsteårsstudenter på linja for Energi- og miljø i bygg, ved HiOA. Prosjektgruppa har utviklet og gjennomført to forelesninger og én laboratorieøvelse. Opplegget ble evaluert og nødvendige forbedringer ble derette