Kommunal sektor ×
2 results
  1. Rekruttering til kommunal sektor av akademiske hoder med hjelm på

    Malik, Asifa, Kvernberg, Torunn ()

    Problemstillingen vi har valgt i denne oppgaven er følgende; er det samsvar mellom kommunenes rekrutteringsstrategier og ingeniørstudentenes forventninger til arbeidslivet? Vi har valgt å undersøke vår problemstilling ved å benytte oss av metodetriangulering. Metodetriangulering innebærer at