Olje ×
2 results
  1. Den norske oljen i lærebøkene

    Ljosland, Pål Edvard ()

    Denne oppgaven er en kvalitativ innholdsanalyse av fem ulike læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet. Bøkene som analyseres er skrevet fra 1976-2008. Oppgaven undersøker hvordan den norske oljen blir presentert gjennom disse og hvordan denne fremstillingen har endret seg de siste 40 årene. Op

  2. Hvordan påvirker oljebremsen norsk økonomi

    Kristiansen, Marlene Voll, Nisja, Dagrun Aarnes ()

    Denne bacheloroppgaven utgjør det avsluttende arbeidet ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Vi har valgt å skrive en oppgave om hvordan oljebremsen påvirker den norske økonomien. Vi valgte denne oppgaven, siden det er et svært interessant og dagsaktue