Book ×
23 results
 1. Verkstedhåndbok for verkstedene på institutt for produktdesign ved HIOA. HMS, maskiner og materialer, verkstedpraksis

  Haugen, Sigrid, Ollila, Kurt, Omlid, Mikael, Seiersten, Nils ()

  Verkstedhåndboken er utarbeidet spesielt for verkstedene på Produktdesign, av de som underviser der. Alt av tekst og bilder har de framstilt selv. Den er ment å fungere både som undervisningsmateriell (studentene skal fylle inn informasjon, se forordet) og som korrekt informasjon om grunnleggend

 2. Nudos mentales: Salud mental: una introducción = Mentale knagger : en introduksjon til psykisk helsearbeid

  Ingeberg, Mette Holme, Grudt, Solveig Kirsti ()

  Boken er primært rettet mot studenter innenfor områdene helse- og sosialfag. Den vil også være nyttig for mennesker med psykiske problemer og deres pårørende, og for helsepersonell for øvrig. Et viktig mål med denne boken har vært å gjøre egne erfaringer og kompetanse på området psykisk

 3. push: katalog belysningsobjekter 2BA produktdesign HiOA : utstilling DogA 16. mai-24. mai 2012

  Aaberg, Benedikte, Aarseth, Eli Marianndotter, Arnet, Pernille Angell, Bergsaker, Andreas Ferdinand Risse, Berntsen, Bendik Sjur, Carlsen, Emilie Stahl, Dybwad, Håvard Martin Stokke, Edlén, Elina Maria, Eriksen, Tomas Eidsvold, Gabrielsen, Kristin Rovik, Henriksen, Viktoria Helen, Høglid, Karina Engen, Ilstad, Hans Petter, Iversen, Ellen Sofie, Kallstad, Andreas, Lain, Christopher, Langset, Heidi Karoline Nordvold, Larsen, Tine Berge, Leiknes, Anja, Lindahl, Lina Vinju, Lindgård, Bjørn Tore Karlsen, Løk, Tone, Mackenzie, Siobahn Naomi, Måseidvåg, Sandra, Nguyen, Tuyet Trinh Thi, Ohlsson, Emilia, Raagaard, Ida-Franciska, Rønning, Maria Katharina, Saasen, Marie, Sanner, Margaret Sripo, Steinnes, Inger, Stormo, Thea Marie, Sundby, Cecilie, Thorstensen, Marie Ramm, Torgrimsen, Mia Christin, Verbaan, Marius Alexander Amundsen, Westlie, Eva Christin, Åsgård, Alexander Ekelund ()

 4. Light: Exhibition at DogA - Norwegian centre for design and architecture May 27th - June 1st 2014. Product models by 2nd year bachelor students at the departement of Product Design, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway

  ()

  The theme of this year’s study unit in Product Aesthetics and Cultural Understanding has been “Light, Space, Identity”. The students have explored the complexity of the topic by combining a practical assignment of desiging a lighting fixture with reading, critical reflection and academic writi