Journal article ×
15 results
 1. Bruk av matchede og umatchede forsterkere i forsterkningsbasert behandling av automatisk forsterket problematferd. En gjennomgang av litteraturen

  Eikeseth, Svein, Grung, Rolf Magnus, Holden, Børge ()

  I motsetning til sosialt formidlede forsterkere er automatiske forsterkere ikke formidlet av andre personer – forsterkerne produseres direkte av atferden. Eksempler er at vokale lyder produserer auditive forsterkere og at å klore seg eller putte hånden i munnen produserer taktile forsterkere. Fo

 2. Farvel til mesteren?

  Spetalen, Halvor ()

  Kan generelle læreplaner i restaurant- og matfagene og tendenser til standardisering i restaurantbransjen reduserer muligheten til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med mesterkompetanse? At andre bransjer møter flere av de samme utfordringene gjør at dette temaet også kan ha en mer allmenng

 3. Læring i praksis: tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie

  Høium, Kari ()

  Studien belyser erfaringer med en tilpasset veiledningsmodell i gruppe, for å styrke profesjonell kompetanse hos vernepleiestudenter i praksis. Intervensjonen er gjennomført i forhold til 32 bachelorstudenter fra tre ulike kull. Den tar utgangspunkt i en obligatorisk veiledningsgruppe som foregår

 4. Miljøet i atferdsanalyse

  Løkke, Jon Arne, Løkke, Gunn, Arntzen, Erik ()

  I denne nye spalten “Om begreper” analyseres miljøbegrepet. Stimuli utgjør miljøets struktur. Stimuli inngår i klasser på samme måte som responser. Selve begrepet “stimulus” kan få oss til å tenke på avgrensede ting og hendelser i stedet for stimulusendringer som er en bedre karakte

 5. Relevans gjennom yrkesforankring

  Spetalen, Halvor ()

  I siste nummer av YRKE etterlyser Jarl Ove Glein en debatt om hvordan yrkesfaglæreropplæringen kan bli relevant i forhold til yrkesutøvelse og hvilke lærerkompetanse som er relevant for yrkesopplæring? Som yrkesfaglærerutdanner tar jeg ham på ordet og vil i dette innlegget presentere en model